Gói thầu số 3: Cung cấp thiết bị xác định đặc trưng bề mặt của xúc tác và đặc trưng của màng phục vụ xử lý môi trường

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp thiết bị xác định đặc trưng bề mặt của xúc tác và đặc trưng của màng phục vụ xử lý môi trường

Tên chủ đầu tư: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 4674/KHTC
Ngày ban hành: 17/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Đại học Quốc gia Hà Nội
Số hiệu: 4674/KHTC
Ngày ban hành: 17/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2.032.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp thiết bị xác định đặc trưng bề mặt của xúc tác và đặc trưng của màng phục vụ xử lý môi trường (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Gói thầu số 3: Cung cấp thiết bị xác định đặc trưng bề mặt của xúc tác và đặc trưng của màng phục vụ xử lý môi trường
  • 2.032.000.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 100 ngày kể từ ngày ký hợp đồng