Cầu ấp 7 Kênh 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Cầu ấp 7 Kênh 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 3941/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: 7579/UBND-CN
Ngày ban hành: 14/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 575.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cầu ấp 7 Kênh 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (01 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Cầu ấp 7 Kênh 10, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
 • 478.843.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 12/2007; tháng 01/2008Theo đơn giá 150 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt BCKTKT trang 1 Size 7.86 M
  • Quyết định phê duyệt BCKTKT trang 2 Size 7.07 M
  • Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu Size 8.06 M
  • Thông báo mời thầu Size 7.20 M