Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Công trình thủy lợi Phước Hòa”

Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Công trình thủy lợi Phước Hòa”

Mời sơ tuyển các gói thầu:

– Kênh chính Tân Biên (Gói số 3)

– Kênh chính Đức Hòa (Gói số 4)

Thuộc Dự án “Công trình thủy lợi Phước Hòa”

Nguồn vốn: theo Hiệp định ký khoản vay số 2025VIE-SF với Ngân hàng Phát triển Châu Á

Bên mời thầu: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế

Thời gian phát hành HSMST: từ ngày 02/05/2007 đến trước 9 giờ, ngày 13/06/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 9, số 2 Trường Sa, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.4) 8990357; Fax: (84.4) 8401948

Thời điểm đóng sơ tuyển: 9 giờ, ngày 13/06/2007.