Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thủy công và san lấp mặt bằng – phần lấn biển 600ha

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thủy công và san lấp mặt bằng – phần lấn biển 600ha, Thuộc Dự án “Khu Đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ”.

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi công xây dựng công trình thủy công và san lấp mặt bằng – phần lấn biển 600ha

Thuộc Dự án “Khu Đô thị Du lịch lấn biển Cần Giờ”

Nguồn vốn: vốn góp từ các cổ đông của Công ty

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 7 giờ 30, ngày 26/04/2007 đến trước 17 giờ, ngày 04/05/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ, số 44/14 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 5155081/5155082; Fax: (84.8) 8445911

Thời điểm đóng sơ tuyển: 17 giờ (giờ Hà Nội), ngày 04/05/2007.