Cải tạo xưởng in thành cao ốc văn phòng cho thuê

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo xưởng in thành cao ốc văn phòng cho thuê Báo Tuổi Trẻ TP.HCM

Tên chủ đầu tư: Báo Tuổi Trẻ TP.HCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Biên Tập TP.HCM
Số hiệu: Số 13/QĐ-BTT
Ngày ban hành: 08/01/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng Biên Tập Báo Tuổi Trẻ TP.HCM
Số hiệu: Số 21/QĐ-BTT
Ngày ban hành: 09/01/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng ,
Tổng mức đầu tư:
 • 45.050.880.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo xưởng in thành cao ốc văn phòng cho thuê (06 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp + thiết bị
 • 37.803.540.040 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Hợp đồng hỗn hợp10 tháng
  07 Chi phí lựa chọn nhà thầu xây lắp + thiết bị
 • 78.965.000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng đến ngày có QĐ phê duyệt KQĐT
  03 Chi phí giám sát thi công xây lắp + thiết bị
 • 634.296.392 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 13 tháng
  04 Chi phí bảo hiểm công trình
 • 63.173.970 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 13 tháng
  05 Chi phí kiểm toán vốn đầu tư xây dựng công trình
 • 124.790.759 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I, II năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 4 tháng