Mời sơ tuyển các Gói thầu Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hoàn thiện đê tả Đuống K22+300 – K46 huyện Tiên Du và huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh”

Mời sơ tuyển các Gói thầu Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hoàn thiện đê tả Đuống K22+300 – K46 huyện Tiên Du và huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh”

Mời sơ tuyển các Gói thầu:

– Gói số 3: Hoàn thiện mặt cắt, cứng hoá mặt đê tả đuống đoạn Km23+860 – Km26+360 huyện Tiên Du

– Gói số 4: Hoàn thiện mặt cắt, cứng hoá mặt đê tả đuống đoạn Km43+500 – Km46, huyện Quế Võ

Thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hoàn thiện đê tả Đuống K22+300 – K46 huyện Tiên Du và huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh”

Nguồn vốn: ngâ sách Trung ương

Bên mời thầu: Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Ninh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước có sơ tuyển

Thời phát hành HSMST: từ ngày 24/03/2007 đến trước 8 giờ 30, ngày 29/03/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Ninh, đường Lê Văn Thịnh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Điện thoại: (0241) 822590; Fax: (0241) 823358

Hạn cuối nhận HSDST: 8 giờ 30, ngày 29/03/2007