Công trình “Hoàn thiện sơ đồ thanh cái 110kV Trạm biến áp 110kV Lệ Thủy”

Kế hoạch đấu thầu: Công trình “Hoàn thiện sơ đồ thanh cái 110kV Trạm biến áp 110kV Lệ Thủy”

Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực 3
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 255 /QĐ-ĐL3-8
Ngày ban hành: 15/01/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 255 /QĐ-ĐL3-8
Ngày ban hành: 15/01/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.949.740.656(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Công trình “Hoàn thiện sơ đồ thanh cái 110kV Trạm biến áp 110kV Lệ Thủy” (5 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 01 Cung cấp VTTB phần điện
 • 764.714.566 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 02/2008Theo đơn giá 20 tuần
  Gói thầu 02 Cung cấp VTTB và thi công xây lắp phần SCADA
 • 197.639.002 (VND)
 • KHCB của Công ty Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đồng bộ với Gói thầu 01Theo đơn giá Đồng bộ với Gói thầu 01 và hoàn thành nghiệm thu đóng điện trước 30/09/2008
  Gói thầu 03 Thi công xây lắp phần điện và xây dựng
 • 221.963.498 (VND)
 • KHCB của Công ty Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Đồng bộ với Gói thầu 01Theo đơn giá Đồng bộ với Gói thầu 01 và hoàn thành nghiệm thu đóng điện trước 30/09/2008
  Gói thầu 04 Tư vấn giám sát thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị công trình
 • 24.019.089 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đồng bộ với Gói thầu 01Trọn gói Đồng bộ với Gói thầu 01 và hoàn thành nghiệm thu đóng điện trước 30/09/2008
  Gói thầu 05 Bảo hiểm công trình
 • 6.393.231 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơSẽ phê duyệt sau , Trong nước, Không sơ tuyển Đồng bộ với Gói thầu 01Trọn gói Đồng bộ với Gói thầu 01 và hoàn thành nghiệm thu đóng điện trước 30/09/2008