KHĐT xây dựng Trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ

Kế hoạch đấu thầu: KHĐT xây dựng Trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ

Tên chủ đầu tư: Công ty Quản lý Khai thác Dịch Vụ Thủy lợi TP.HCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp & PTNT TP.HCM
Số hiệu: 508/QĐ-SNN-QLĐT
Ngày ban hành: 25/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Nông nghiệp & PTNT TP.HCM
Số hiệu: 508/QĐ-SNN-QLĐT
Ngày ban hành: 25/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.545.547.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: KHĐT xây dựng Trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ (10 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn Khảo sát lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình
 • 207.846.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý 1/2007Trọn gói80 ngày
  02 Thẩm tra thiết kế và dự toán
 • 15.681.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý 3/2007Trọn gói20 ngày
  03 Xây lắp 1 – Nhà làm việc, thiết bị điện, PCCC, cấp thoát nước, cổng hàng rào, nhà để xe, san lấp, bể nước ngầm và thiết bị văn phòng
 • 2.731.233.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 1/2008Trọn gói200 ngày
  04 xây lắp 2 – Cầu tàu, cầu dẫn, đường giao thông, kè đá, cống thoát nước
 • 1.914.939.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 1/2008Trọn gói200 ngày
  05 Bảo hiểm công trình
 • 9.292.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008Trọn góitheo thời gian các gói thầu xây lắp
  06 Kiểm toán công trình
 • 23.231.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008Trọn gói90 ngày
  07 Tư vấn giám sát thi công công trình
 • 104.639.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển theo thời gian các gói thầu xây lắpTrọn góitheo thời gian các gói thầu xây lắp
  08 Tư vấn đầu thầu và lựa chọn thầu
 • 14.815.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơTự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển quý 1/2008Trọn gói30 ngày
  09 Thử tải cọc
 • 70.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý 2/2008Trọn gói15 ngày
  10 Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 36.624.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí MinhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý 4/2008Trọn gói15 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • KHĐT xây dựng Trạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cần Giờ Size 38.05 M