Mời sơ tuyển Các gói thầu thuộc Dự án giảm nghèo miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế

Mời sơ tuyển Các gói thầu thuộc Dự án giảm nghèo miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế

Mời sơ tuyển Các gói thầu thuộc Dự án giảm nghèo miền Trung tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguồn vốn: vay Ngân hàng Phát triển Chầu Á (ADB) và vốn đối ứng

Bên mời thầu: Ban QLDA Dự án giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMST: từ 8 giờ, ngày 20/03/2007 đến 16 giờ, ngày 10/04/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban QLDA Dự án giảm nghèo tỉnh Thừa Thiên Huế, đường Tôn Đức Thắng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: (054) 812274

Hạn cuối nhận HSDST: 16 giờ, ngày 20/04/2007