Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi tuyển thiết kế kiến trúc

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi tuyển thiết kế kiến trúc, Thuộc Dự án “Xây dựng kinh doanh cao ốc văn phòng Vietcombank Tower”.

Mời sơ tuyển Gói thầu: Thi tuyển thiết kế kiến trúc

Thuộc Dự án “Xây dựng kinh doanh cao ốc văn phòng Vietcombank Tower

Nguồn vốn: pháp định và vốn vay thương mại

Bên mời thầu: Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank-Bonday-Benthanh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ ngày 22/03/2007 đến trước 13 giờ ngày 16/04/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Công ty Liên doanh TNHH Vietcombank-Bonday-Benthanh, số 05 Nguyễn Gia Thiều, lầu 2, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.4) 9306053; Fax: (84.4) 9306051

Thời điểm đóng sơ tuyển: 13 giờ (giờ Việt ), ngày 16/04/2007