Cống Rạch Gốc – Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Cống Rạch Gốc – Tiền Giang

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 5155/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 671/UBND-CN
Ngày ban hành: 05/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 4.281.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cống Rạch Gốc (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng