Kế hoạch đấu thầu công trình Trường THPT Lý Thường Kiệt

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Trường THPT Lý Thường Kiệt – tỉnh Hà nam

Tên chủ đầu tư: Trường THPT Lý Thường Kiệt
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà nam
Số hiệu: 1730/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hà Nam
Số hiệu: 1730/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 28832000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Trường THPT Lý Thường Kiệt (05 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói số 1 Quản lý dự án
 • 382900000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo dự án
  Gói số 2 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
 • 497700000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 75 ngày
  Gói số 3 Tư vấn giám sát gói thầu số 5
 • 403000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công
  Gói số 4 Mua sắm lắp đặt thiết bị giảng dạy và học tập
 • 1538200000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Trọn gói 60 ngày
  Gói số 5 Toàn bộ phần xây dựng
 • 18096500000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Hai giai đoạnĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Có sơ tuyển Quý I/2008Trọn gói 700 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định của UBND tỉnh Size 1.01 M