Kế hoạch đấu thầu dự án ĐTXD quận Bình Tân.

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án – Ban QLDA ĐTXD quận Bình Tân.

Tên chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD quận Bình Tân.
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Hố Chí Minh.
Số hiệu: 4694/QĐ-UBND.
Ngày ban hành: 16/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Giao thông – công chính thành phố HCM
Số hiệu: 305/QĐ-SGTCC
Ngày ban hành: 25/01/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 48.780.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án. (9 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói 1 Chi phí khảo sát địa hình bước thiết kế bản vẽ thi công
 • 33.482.160 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo đơn giá 03 tháng
  Gói 2 Chi phí khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công
 • 24.353.435 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo đơn giá 03 tháng
  Gói 3 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công.
 • 310.020.907 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo tỷ lệ phần trăm 05 tháng
  Gói 4 Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán.
 • 32.794.213 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  Gói 5 Chi phí lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 33.335.387 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý III/2008Theo tỷ lệ phần trăm Từ lúc ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt KQĐT
  Gói 6 Chi phí giám sát xây dựng công trình.
 • 271.517.750 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2008Theo tỷ lệ phần trăm 10 tháng
  Gói 7 Bảo hiểm công trình.
 • 77.635.870 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 10 tháng
  Gói 8. Chi phí kiểm toán.
 • 66.327.504 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  Gói 9 Chi phí xây dựng.
 • 17.425.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2008Theo đơn giá 10 tháng