Xây dựng Khu dân cư bãi tắm 2 thuộc Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Hạng mục: San nền, cắm mốc phân lô, hệ thống giao thông, thoát nước

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Khu dân cư bãi tắm 2 thuộc Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Hạng mục: San nền, cắm mốc phân lô, hệ thống giao thông, thoát nước

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý các Khu du lịch tỉnh Quảng Trị
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 2771/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Trị
Số hiệu: 2771/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 9005702000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Khu dân cư bãi tắm 2 thuộc Khu dịch vụ – du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Hạng mục: San nền, cắm mốc phân lô, hệ thống giao thông, thoát nước (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 San nền, cắm mốc phân lô, hệ thống giao thông, thoát nước
  • 7262668000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2008Theo đơn giá 150