Cống Tân Thuận Bình huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Cống Tân Thuận Bình huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3758/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 29/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 670/UBND-CN
Ngày ban hành: 05/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 8.180.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cống Tân Thuận Bình huyện Chợ Gạo (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Cống Tân Thuận Bình
  • 5.965.639.000 (VND)
  • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 03/2008Theo đơn giá 300 ngày