Sửa chữa nâng cấp phòng hậu cần, vận tải và xây mới nhà ăn, bệnh xá c5, nhà vệ binh, trạm xăng, xưởng sửa chữa kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp phòng hậu cần, vận tải và xây mới nhà ăn, bệnh xá c5, nhà vệ binh, trạm xăng, xưởng sửa chữa kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Tên chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 4947/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Xây Dựng Thành Phố Hồ chí Minh
Số hiệu: 07/QĐ-SXD-QLKTXD
Ngày ban hành: 08/01/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 28.109.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa nâng cấp phòng hậu cần, vận tải và xây mới nhà ăn, bệnh xá c5, nhà vệ binh, trạm xăng, xưởng sửa chữa kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. (8 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán.
 • 62.355.411 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2008Trọn gói 30 ngày
  02 Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán.
 • 662.241.918 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 1 năm 2008Trọn gói 03 tháng
  03 Xây lắp + thiết bị trong xây lắp
 • 22.602.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Đấu thầu hạn chế , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng
  04 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp + thiết bị trong xây lắp.
 • 51.364.265 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi ký HĐ đến khi có Quyết định phê duyệt KHĐT.
  05 Tư vấn giám sát thi công xây lắp + thiết bị trong xây lắp.
 • 427.081.669 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3 năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 12 tháng
  06 Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình.
 • 83.734.682 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng
  07 Tư vấn kiểm toán.
 • 91.129.448 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2 năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  08 Bảo hiểm công trình xây lắp và thiết bị.
 • 79.107.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý 3 năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 12 tháng