Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng Trường THPT Lý Thường Kiệt

Tên dự án:Đầu tư xây dựng Trường THPT Lý Thường Kiệt
Tên gói thầu:Toàn bộ phần xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai giai đoạn
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty tư vấn và phát triển công nghệ xây dựng Nam Hà; Đường Trần Văn Chuông – Thị xã Phủ Lý – tỉnh Hà Nam; Tel : 0351.841499; Fax : 0351.848188
29/02/2008 đến 05/03/2008
1000000 (VND)
05/03/2008 08:30
05/03/2008 08:35