Mua sắm vật tư, vật liệu, thiết bị lẻ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm vật tư, vật liệu, thiết bị lẻ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008 – Viễn thông Điện Biên – Lai Châu

Tên chủ đầu tư: Viễn thông Điện Biên – Lai Châu
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông Điện Biên – Lai Châu
Số hiệu: 33/QĐ – KHKD
Ngày ban hành: 12/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Viễn thông Điện Biên – Lai Châu
Số hiệu: 33/QĐ- KKHKD
Ngày ban hành: 12/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.156.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm vật tư, vật liệu, thiết bị lẻ phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008 (02 gói thầu)


  Mua sam vat tu, vat lieu, thiet bi le phuc vu san xuat kinh doanh năm 2008
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mua sắm dây thuê bao các trung tâm viễn thông năm 2008
 • 796.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 3/2008-4/2008Trọn gói 4/2008
  01 Mua sắm Modem ADSL phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2008
 • 360.000.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển 3/2008-4/2008Trọn gói 3/2008