Hồ sơ mời thầu xây lắp công trình: Hệ thống điện xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (thuộc dự án thuỷ điện Thượng Sơn)

Kế hoạch đấu thầu: Hồ sơ mời thầu xây lắp công trình: Hệ thống điện xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (thuộc dự án thuỷ điện Thượng Sơn)

Tên chủ đầu tư: Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Hà Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Số hiệu: 0474?QĐ-BCT
Ngày ban hành: 06/09/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang
Số hiệu: 223/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/01/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Viện trợ , Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 8.304.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Hồ sơ mời thầu xây lắp công trình: Hệ thống điện xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (thuộc dự án thuỷ điện Thượng Sơn) (01 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mời thầu xây lắp công trình: Hệ thống điện xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (thuộc dự án thuỷ điện Thượng Sơn)
 • 5.856.000.000 (VND)
 • Viện trợ Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 31/3/2008Trọn gói 10 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng xây lắp công trình giữa chủ đầu tư với nhà thầu.


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kế hoạch đấu thầu: Hồ sơ mời thầu xây lắp công trình: Hệ thống điện xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang (thuộc dự án thuỷ điện Thượng Sơn) Size 5.72 M