Mua sắm ống nhựa và phụ kiện phục vụ cho 04 công trình mạng ngoại vi mã số MNV-ON 2007/03

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm ống nhựa và phụ kiện phục vụ cho 04 công trình mạng ngoại vi mã số MNV-ON 2007/03

Tên chủ đầu tư: Viễn thông Hà Nội
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Điện thoại Hà Nội 1
Số hiệu: 4263/QĐ/ĐT-XDCB
Ngày ban hành: 29/08/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
  • 1.335.593.700(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm ống nhựa và phụ kiện phục vụ cho 04 công trình mạng ngoại vi mã số MNV-ON 2007/03 (01 gói thầu)


    Giá bán hồ sơ mời thầu: 200.000 đồng/01 bộ
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Mua sắm ống nhựa và phụ kiện phục vụ cho 04 công trình mạng ngoại vi mã số MNV-ON 2007/03
  • 1.335.593.700 (VND)
  • Vốn khác của doanh nghiệpMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 14h00 ngày 7 tháng 4 năm 2008Trọn góiQuý 1 năm 2008