Mua sắm thiết bị cứu hộ – cứu nạn và phương tiện PCCC của Sở Cảnh sát PCCC Tp.HCM

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị cứu hộ – cứu nạn và phương tiện PCCC của Sở Cảnh sát PCCC Tp.HCM

Tên chủ đầu tư: Sở Cảnh sát PCCC Tp.HCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM
Số hiệu: 004/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 10/01/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch – Đầu tư Tp.HCM
Số hiệu: 004/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 10/01/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 13.800.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm thiết bị cứu hộ – cứu nạn và phương tiện PCCC của Sở Cảnh sát PCCC Tp.HCM (3 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xe chỉ huy chữa cháy
 • 622.583.818 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2008Trọn gói 3 tháng
  1 Xe cứu hộ thông tin ánh sáng
 • 7.665.075.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2008Trọn gói 6 tháng
  1 Phương tiện thiết bị chuyên dụng PCCC phục vụ công tác cứu hộ và Thiết bị đảm bảo an toàn cho người thi hành công vụ
 • 3.089.506.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2008Trọn gói 6 tháng