Khu tưởng niện anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân, TP Huế (GĐ1)

Kế hoạch đấu thầu: Khu tưởng niện anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân, TP Huế (GĐ1) – Phòng Văn hoá Thông tin Thể thao TP Huế

Tên chủ đầu tư: Phòng Văn hoá Thông tin Thể thao TP Huế
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh TT Huế
Số hiệu: 2746/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh TT Huế
Số hiệu: 510/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 19.809.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Khu tưởng niện anh hùng dân tộc Quang Trung tại núi Bân, TP Huế (GĐ1) (10 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Thi công, lắp đặt tượng vua Quang Trung cao 12m, móng bệ BTCT để phóng tỷ lệ 1:1; phù điêu mặt trước và hai mặt bên bệ tượng; vữa XM giả đá mặt sau bệ tượng
 • 7.906.361.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Hợp đồng hỗn hợp90 ngày
  2 Xây lắp móng, bệ tượng BTCT
 • 800.237.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Hợp đồng hỗn hợp50 ngày
  3 Lập dự án đầu tư, khảo sát địa hình, lập thiết kế BVKTTC-tổng dự toán phần xây lắp (trừ phần móng, bệ đặt tượng)
 • 268.525.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  4 Thiết kế BVKTTC-dự toán phần móng, bệ BTCT để đặt tượng
 • 23.207.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  5 Khảo sát địa chất
 • 58.167.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  6 Thẩm tra thiết kế KTTC-DT phần xây lắp
 • 24.964.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  7 Giám sát thi công xây lắp; quản lý dự án phần xây lắp; lập, đánh giá hồ sơ mời thầu phần xây lắp và gói thầu số 1
 • 361.401.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Đang thực hiệnTrọn gói Theo thực tế
  8 Toàn bộ phần xây lắp – điện – nước còn lại của dự án (trừ móng, bệ đặt tượng)
 • 5.856.620.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Theo đơn giá 110 ngày
  9 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 19.971.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2008Trọn gói Theo thực tế
  10 Phù điêu đá ốp 2 mảng tường phía sau tượng đài vua Quang Trung (bao gồm cả công vận chuyển, xếp dở, lắp đặt, hoàn thiện và thuế VAT)
 • 3.272.462.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Theo kế hoạch bố trí vốnHợp đồng hỗn hợp120 ngày