Dự án Trụ sở làm việc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đăk Nông

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trụ sở làm việc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đăk Nông

Tên chủ đầu tư: Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đăk Nông
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông
Số hiệu: 339/QĐ-KHTĐ
Ngày ban hành: 25/10/2004
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông
Số hiệu: 339/QĐ-KHĐT
Ngày ban hành: 25/10/2004
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Văn hoá
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6282000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trụ sở làm việc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đăk Nông (02 gói thầu)


  Gói thầu số 01: Xây lắp và thiết bị đi kèm Gói thầu số 02: Trang thiết bị Hình thức đấu thầu: Gói số 01: Đấu thầu rộng rãi Gói số 02: Chào hành cạnh tranh
  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây lắp và thiết bị đi kèm
 • 4593000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 335 ngày
  02 Trang thiết bị
 • 713000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2008Trọn gói 30 ngày