Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình đường nối QL 1B đến trung tâm xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình đường nối QL 1B đến trung tâm xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật Lạng Sơn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 1984/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 424/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 22.468.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình đường nối QL 1B đến trung tâm xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình đường nối QL 1B đến trung tâm xã Vạn Thuỷ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
  • 987.000.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2008Hợp đồng hỗn hợp45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng