Xây dựng Nhà tưởng niệm Sông Lưu

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Nhà tưởng niệm Sông Lưu

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa thông tin – Sở Văn hóa Thông tin
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Số hiệu: 27/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 26/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Sở Xây dựng
Số hiệu: 27/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành: 26/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Văn hoá
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 19.526.592.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Nhà tưởng niệm Sông Lưu (11 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn lập dự án đầu tư
 • 72.114.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 30 ngày
  02 Tư vấn khảo sát
 • 130.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 30 ngày
  03 Chi phí kiểm toán
 • 18.686.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 30 ngày
  04 Tư vấn thiết kế, giám sát tác giả
 • 390.833.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 30 ngày
  05 Chi phí bảo hiểm công trình
 • 49.829.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 300 ngày
  06 Tư vấn mời thầu, đánh giá HSDT
 • 38.112.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 60 ngày
  07 Tư vấn giám sát thi công
 • 285.848.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 300
  08 Gói thầu xây lắp, thiết bị
 • 13.258.366.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 300 ngày
  09 Tượng đài, phù điêu, bia ghi công
 • 418.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 100 ngày
  10 Sưu tầm, trưng bày hình ảnh hiện vật di tích
 • 165.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 300 ngày
  11 Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình
 • 40.519.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2008Trọn gói 30 ngày