Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu EPC: Thiết kế – Cung cấp vật tư thiết bị – Xây lắp

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu EPC: Thiết kế – Cung cấp vật tư thiết bị – Xây lắp – Hệ thống Thông tin Tín hiệu Hà Nội – Vinh tuyến Đường sắt Thống Nhất, giai đoạn II.

Tên dự án:Hệ thống Thông tin Tín hiệu Hà Nội – Vinh tuyến Đường sắt Thống Nhất, giai đoạn II
Tên gói thầu:Gói thầu EPC: Thiết kế – Cung cấp vật tư thiết bị – Xây lắp
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Theo yêu cầu của nhà tài trợ; Quốc tế; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trụ sở Ban Quản lý các Dự án Đường sắt (RPMU); Địa chỉ: Tầng 8 Toà nhà 95-97 Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam; Điện thoại: +8449420145; Fax: +8449420144;
31/07/2007 đến 24/08/2007
300 (USD)
24/08/2007 09:00
24/08/2007 09:05