Cung cấp vật tư thiết bị

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư thiết bị, Điện lực ĐakLak thuộc Công ty Điện lực 3

Tên chủ đầu tư: Điện lực ĐakLak thuộc Công ty Điện lực 3
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 800/CV-DL3-6
Ngày ban hành: 18/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Điện lực ĐakLak
Số hiệu: 1028/QĐ-ĐLĐL-P6
Ngày ban hành: 05/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn lưư động của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.985.885.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp vật tư thiết bị (5 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1-SCTX Cung cấp dây và cáp điện các loại
 • 1.084.775.000 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng
  2-SCTX Cung cáp sứ cách điện trung thế các loại
 • 253.600.000 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng
  3-SCTX Cung cấp chống sét van, cầu chì và dao cách ly các loại
 • 347.740.000 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng
  5-SCTX Cung cấp Aptomat các loại
 • 1.396.780.000 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng
  8-SCTX Cung cấp phụ kiện đường dây các loại
 • 710.100.000 (VND)
 • Vốn lưư động của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3 năm 2008Theo đơn giá 12 tháng