Mua 01 mạng VLAN

Kế hoạch đấu thầu: Mua 01 mạng VLAN, Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Tên chủ đầu tư: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 2625/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 13/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu: 2625/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 13/12/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: KHCB của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 859.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua 01 mạng VLAN (1 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Mua 01 mạng VLAN
 • 854.500.000 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển tháng 3/2008Trọn gói 45 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Các văn bản liên quan đến Gói thầu VLAN Size 2.16 M