Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: San lấp – Ổn định mặt bằng (Hợp đồng 1000B)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: San lấp – Ổn định mặt bằng (Hợp đồng 1000B). Dự án Cảng Container Quốc Tế Cảng Sài Gòn – SSA

Tên dự án:Dự án Cảng Container Quốc Tế Cảng Sài Gòn – SSA
Tên gói thầu:San lấp – Ổn định mặt bằng (Hợp đồng 1000B)
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty LDDV Cont. Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA, Tầng 8, Phòng 805, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM, ĐT: 9106866, Fax: 9106871
24/12/2007 đến 07/01/2008
0 (VND)
07/01/2008 09:00
07/01/2008 09:30