Cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Tên chủ đầu tư: Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Số hiệu: 591/NHPT-VP
Ngày ban hành: 26/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Số hiệu: Số 591/NHPT-VP
Ngày ban hành: 31/01/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn: Vốn của Ngân hàng ,
Tổng mức đầu tư:
  • 2000000000(VND)
  • (VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Cung cấp dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
  • 2000000000 (VND)
  • Vốn của Ngân hàng Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Dự kiến trong tháng 03 năm 2008Trọn gói 45 ngày