Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Mua sắm ô tô chuyên dùng hiệu ISUZU HILANDER (bao gồm cả phụ kiện cho xe)

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Mua sắm ô tô chuyên dùng hiệu ISUZU HILANDER (bao gồm cả phụ kiện cho xe)

Tên dự án:Mua sắm ô tô chuyên dùng của Thanh tra giao thông vận tải Lạng Sơn
Tên gói thầu:Mua sắm ô tô chuyên dùng hiệu ISUZU HILANDER (bao gồm cả phụ kiện cho xe)
Nguồn vốn:Vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Chào hàng cạnh tranh ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Thanh tra GTVT – Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, đường Hùng Vương, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, điện thoại 025.810098, Fax 025.810109
04/12/2007 đến 07/12/2007
0 (VND)
07/12/2007 15:00
07/12/2007 15:00