Đường Nghĩa Phú, Phường Cam Nghĩa

Kế hoạch đấu thầu: Đường Nghĩa Phú, Phường Cam Nghĩa, thị xã Cam Ranh.

Tên chủ đầu tư: Phòng QLĐT Cam Ranh
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND thị xã Cam Ranh
Số hiệu: 106/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND thị xã Cam Ranh
Số hiệu: 106/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.735.392.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường Nghĩa Phú, Phường Cam Nghĩa (4 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Xây dựng toàn bộ công trình
 • 3.088.784.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2008Trọn gói 150 ngày
  02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng
 • 76.262.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 3-4/2008Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  03 Tư vấn lựa chọn Nhà thầu xây dựng
 • 8.563.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 2-3/2008Theo tỷ lệ phần trăm 30ngày
  04 Bảo hiểm công trình
 • 6.921.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4/2008Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày+1 năm bảo hành