Dự án Khu tái định cư dân vạn đò tài Hương Sơ

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tái định cư dân vạn đò tài Hương Sơ, thành phố Huế

Tên chủ đầu tư: Ban QLDACCTXD TP Huế
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND TP Huế
Số hiệu: 189/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân thành phố Huế
Số hiệu: 189/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/02/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 29.356.542.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Khu tái định cư dân vạn đò tài Hương Sơ (5 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Công tác lập Dự án đầu tư, thiết kế, dự toán
 • 395.427.368 (VND)
 • Vốn ngân sách Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008Trọn gói 90 ngày
  2 San nền và cắm mốc phân lô
 • 9.358.521.268 (VND)
 • Vốn ngân sách Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008Trọn gói 150 ngày
  3 Đường giao thông và hệ thống thoát nước
 • 9.361.893.300 (VND)
 • Vốn ngân sách Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008Trọn gói 120 ngày
  4 Hệ thống cấp nước
 • 1.457.833.819 (VND)
 • Vốn ngân sách Đấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008Trọn gói 90 ngày
  5 Hệ thống điện chiếu sáng công cộng
 • 427.923.062 (VND)
 • Vốn ngân sách Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển năm 2008Trọn gói 90 ngày