Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu số 2: Phần xây dựng

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói thầu số 2: Phần xây dựng. Đường NT 18 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y

Tên dự án:Đường NT 18 Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Tên gói thầu:Gói thầu số 2: Phần xây dựng
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban quản lý các dự án đầu tư – Số 02 Phan Đình Phùng, Thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum – Điện thoại: 060.212146 – Fax: 060.866900
17/11/2007 đến 26/11/2007
0.00 (VND)
26/11/2007 08:00
26/11/2007 08:30