Kế hoạch đấu thầu công trình Nhà ăn công nhân

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Nhà ăn công nhân, Tổng Công ty Khánh Việt.

Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Khánh Việt
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Khánh Việt
Số hiệu: 56/QĐ-HĐQT
Ngày ban hành: 30/08/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Khánh Việt
Số hiệu: 89A/HĐQT
Ngày ban hành: 08/11/2007
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 16.670.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Nhà ăn công nhân (01 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Nhà ăn công nhân
 • 10.091.010.767 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 12/2007 – 01/2008Trọn gói 120 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kế hoạch đấu thầu công trình Nhà ăn công nhân Size 4.82 M