Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói 9: Tư vấn khảo sát, lập TKKT, tổng dự toán, dự toán, lập HSMT xây lắp, lập và cắm cọc GPMB, mốc bảo vệ công trình

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Gói 9: Tư vấn khảo sát, lập TKKT, tổng dự toán, dự toán, lập HSMT xây lắp, lập và cắm cọc GPMB, mốc bảo vệ công trình. Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 – QL32 (tỉnh Phú Thọ)

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Tháp và tuyến nối QL2 – QL32 (tỉnh Phú Thọ)
Tên gói thầu:Gói 9: Tư vấn khảo sát, lập TKKT, tổng dự toán, dự toán, lập HSMT xây lắp, lập và cắm cọc GPMB, mốc bảo vệ công trình
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng QLDA5 – tầng 8 – 30 Mai Hắc Đế; ĐT: 04.2194516 – 04.2194517
12/11/2007 đến 20/11/2007
0.000 (VND)
20/11/2007 16:00
20/11/2007 16:00