Kế hoạch đấu thầu: Doanh trại Hải đội 2- Bộ đội Biên phòng Tiền Giang

Kế hoạch đấu thầu: Doanh trại Hải đội 2- Bộ đội Biên phòng Tiền Giang. Dự án nhóm C

Tên chủ đầu tư: Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 3445/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/09/2005
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 1338/UBND-CN
Ngày ban hành: 17/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 5.546.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Doanh trại Hải đội 2- Bộ đội Biên phòng Tiền Giang (1 gói thầu)


    Phần xây lắp của dự án bao gồm 2 gói thầu, trong đó BCH Bộ độ Biên phòng đã tổ chức đấu thầu xong 1 gói thầu. Hiện nay dự án chỉ còn lại 1 gói thầu.
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Cầu cảng
  • 3.468.874.560 (VND)
  • Vốn ngân sách Tỉnh Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Từ tháng 3/2008Theo đơn giá 180 ngày