Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Lập quy hoạch chi khu công nghiệp Cộng Hoà – Chí Linh – Hải Dương

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Lập quy hoạch chi khu công nghiệp Cộng Hoà – Chí Linh – Hải Dương. Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà – Chí Linh – Hải Dương

Tên dự án:Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hoà – Chí Linh – Hải Dương
Tên gói thầu:Lập quy hoạch chi khu công nghiệp Cộng Hoà – Chí Linh – Hải Dương
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển Đô thị và khu Công nghiệp GERUCO tầng 3 số 56 Ngyễn Du, Hà Nội. Điện thoại o4.9429937, fax 04.9428351
28/06/2007 đến 30/06/2007
miễn phí (VND)
06/07/2007 16:00
07/07/2007 09:00