Kế hoạch đấu thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu công trình điều chỉnh, bổ sung đường thanh niên ven biển đoạn qua Khu kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1&2); Hạng mục nền mặt đường và hệ thống thoát nước

Kế hoạch đấu thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu công trình điều chỉnh, bổ sung đường thanh niên ven biển đoạn qua Khu kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1&2); Hạng mục nền mặt đường và hệ thống thoát nước. dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
Số hiệu: 160/QĐ-KTM
Ngày ban hành: 01/08/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai
Số hiệu: 44/QĐ-KTM
Ngày ban hành: 02/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 53.324.491.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu công trình điều chỉnh, bổ sung đường thanh niên ven biển đoạn qua Khu kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1&2); Hạng mục nền mặt đường và hệ thống thoát nước (gói thầu số 3 giai đoạn 1) (1 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Xây dựng nền mặt đường và hệ thống thoát nước gói thầu số 3 giai đoạn 1 công trình điều chỉnh, bổ sung đường thanh niên ven biển đoạn qua Khu kinh tế mở Chu Lai (giai đoạn 1 và 2)
 • 2501280000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4 năm 2008Theo đơn giá 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu gói thầu số 3 giai đoạn 1 Size 2.09 M
  • Thông báo mời thầu Size 225 K