Kế hoạch đấu thầu: Mua dây Jắc tre loại 1x2x0,5 mm phục vụ sản xuất (quý 1+2 năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Mua dây Jắc tre loại 1x2x0,5 mm phục vụ sản xuất (quý 1+2 năm 2008. Dự án nhóm C, Bưu chính viễn thông.

Tên chủ đầu tư: Công ty Điện thoại Hà Nội 1
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Điện thoại Hà Nội 1
Số hiệu: 958/QĐ-ĐTXDCB
Ngày ban hành: 19/03/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
  • 325.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua dây Jắc tre loại 1x2x0,5 mm phục vụ sản xuất (quý 1+2 năm 2008 (01 gói thầu)


    Giá bán hồ sơ yêu cầu: 200.000 đồng/01 bộ
    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Mua dây Jắc tre loại 1x2x0,5 mm phục vụ sản xuất (quý 1+2 năm 2008
  • 325.000.000 (VND)
  • Vốn khác của doanh nghiệpMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 14h00 ngày 25 tháng 4 năm 2008Theo đơn giáQuý 2 năm 2008