Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung – Tiểu dự án Hà Tĩnh”

Mời sơ tuyển các gói thầu Thuộc Dự án “Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung – Tiểu dự án Hà Tĩnh”. – Thi công hệ thống thoát nước chính (Hợp đồng số HT/ICB/I) – Thi công công trình hồ điều hòa và sông Cụt (Hợp đồng số HT/ICB/2)

Mời sơ tuyển Các Gói thầu:

– Thi công hệ thống thoát nước chính (Hợp đồng số HT/ICB/I)

– Thi công công trình hồ điều hòa và sông Cụt (Hợp đồng số HT/ICB/2)

Thuộc Dự án “Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung – Tiểu dự án Hà Tĩnh

Nguồn vốn: Vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung-Tiểu dự án Hà Tĩnh

Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước

Thời gian phát hành HSMST: từ ngày 21/6/2007 đến trước 10 giờ ngày 05/8/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban Quản lý dự án Cải thiện Môi trường Đô thị Miền Trung-Tiểu dự án Hà Tĩnh, số 72 Phan Đình Phùng, thị xã Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: (039) 881989; Fax: (039) 891588

Thời điểm đóng sơ tuyển: 10 giờ, ngày 05/8/2007.