Kế hoạch đấu thầu công trình Mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Liên Sơn đến thôn Bảo Vinh

Kế hoạch đấu thầu công trình Mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Liên Sơn đến thôn Bảo Vinh. Dự án nhóm C, ngành cấp thóat nước.

Tên chủ đầu tư: Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Ninh thuận
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: 5420/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/12/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu: 1139/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Cấp thoát nước
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.910.603.800(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình Mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Liên Sơn đến thôn Bảo Vinh (4 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT
 • 16.067.620 (VND)
 • Vốn ngân sách Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý II năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm từ ngày ký HĐ đến khi có QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu
  2 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 5.504.265.002 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển quý II và III năm 2008Theo đơn giá 210 ngày
  3 Tu vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 102.921.680 (VND)
 • Vốn ngân sách Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý II và III năm 2008Theo đơn giá 210 ngày
  4 Bảo hiểm công trình
 • 34.810.125 (VND)
 • Vốn ngân sách Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển quý II và III năm 2008Trọn gói từ ngày bàn giao mặt bằng đến hết thời gian bảo hành công trình