Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng đoạn Hà Nội – Sóc Sơn (Gói PK-1)

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng đoạn Hà Nội – Sóc Sơn (Gói PK-1). Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên”

Mời sơ tuyển Gói thầu: Xây dựng đoạn Hà Nội – Sóc Sơn (Gói PK-1)

Thuộc Dự án “Quốc lộ 3 mới Hà Nội – Thái Nguyên”

Nguồn vốn: vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt

Bên mời thầu: Ban Quản lý các dự án 18

Hình thức đấu thầu: rộng rãi quốc tế có sơ tuyển

Thời gian phát hành HSMST: từ 8 giờ 30 ngày 28/05/2007 đến trước 13 giờ 30, ngày 27/06/2007 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: Ban Quản lý các dự án 18 (PMU18), số 18 đường Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Điện thoại: (84.4) 7680063; Fax: (84.4) 7680073/7681975

Thời điểm đóng sơ tuyển: 13 giờ 30, ngày 27/06/2007.