Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị phụ trợ

Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị phụ trợ. Viễn thông Khánh Hòa, Dự án nhóm C, ngành Bưu chính Viễn thông.

Tên chủ đầu tư: Viễn thông Khánh Hòa
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông Khánh Hòa
Số hiệu: 182/QĐ-ĐT-VTKH ;183/QĐ-ĐT-VTKH ;184/QĐ-ĐT-VTKH ; 185/QĐ-ĐT-VTKH ;186/QĐ-ĐT-VTKH
Ngày ban hành: 23/04/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Viễn thông Khánh Hòa
Số hiệu: 182/QĐ-ĐT-VTKH; 183/QĐ-ĐT-VTKH; 184/QĐ-ĐT-VTKH; 185/QĐ-ĐT-VTKH; 186/QĐ-ĐT-VTKH
Ngày ban hành: 22/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn tái đầu tư của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
 • 1.228.149.000(VND)
 • 968.321.000(VND)
 • 1.170.864.000(VND)
 • 1.309.965.000(VND)
 • 1.506.750.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang thiết bị phụ trợ (2 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Thiết bị chống sét lan truyền 3 pha-40A
 • 165.000.000 (VND)
 • 135.000.000 (VND)
 • 195.000.000 (VND)
 • 165.000.000 (VND)
 • 240.000.000 (VND)
 • Vốn tái đầu tư của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2008Trọn gói 2 tháng