Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình. Ban quản lý đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn, Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải.

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu: 1956/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/10/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng sơn
Số hiệu: 1956/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/10/2007
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 21.480.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng công trình (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Xây dựng công trình
  • 16.671.800.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4-5/2008Theo đơn giá 15 tháng