Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Thi công cầu tàu, bến xà lan và nạo vét

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Thi công cầu tàu, bến xà lan và nạo vét. Điều chỉnh Dự án Cảng Container Quốc Tế Cảng Sài Gòn – SSA

Tên dự án:Điều chỉnh Dự án Cảng Container Quốc Tế Cảng Sài Gòn – SSA
Tên gói thầu:Thi công cầu tàu, bến xà lan và nạo vét
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty LDDV Cont. Quốc tế Cảng Sài Gòn – SSA, Tầng 8, Phòng 805, Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP.HCM, ĐT: 9106866, Fax: 9106871
22/05/2008 đến 05/06/2008
0 (VND)
05/06/2008 14:30
05/06/2008 15:00