Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường nội thị Bắc Trà My; Hạng mục: Nền mặt đường và công trình; Lý trình: Km0+00- Km0+385,06

Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường nội thị Bắc Trà My; Hạng mục: Nền mặt đường và công trình; Lý trình: Km0+00- Km0+385,06. Uỷ Ban Nhân Dân huyện Bắc Trà My, Dự án nhóm B , ngành Giao thông vận tải.

Tên chủ đầu tư: Uỷ Ban Nhân Dân huyện Bắc Trà My
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân huyện Bắc Trà My
Số hiệu: 409/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 05/05/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Uỷ Ban Nhân Dân huyện Bắc Trà My
Số hiệu: 410/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 4860353709(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Đường nội thị Bắc Trà My; Hạng mục: Nền mặt đường và công trình; Lý trình: Km0+00- Km0+385,06 (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Gói thầu xây dựng hạng mục: Nền mặt đường và công trình; lý trình: Km0+00-Km0+385,06
  • 3.649.136.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Lúc 09h00, ngày 09/6/2008Trọn gói 210 ngày