Trang bị Card Intel Dialogic Telephony (PCI Card) Model D/600-2E1-120 cho hệ thống MUCOS

Trang bị Card Intel Dialogic Telephony (PCI Card) Model D/600-2E1-120 cho hệ thống MUCOS Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng và Quản lý cước , Dự án nhóm A, ngành Bưu chính viễn thông.

Tên chủ đầu tư: Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng và Quản lý cước
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 18/QĐ-VTTP
Ngày ban hành: 05/03/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng và Quản lý cước
Số hiệu: 321/QĐ-HTKHQLC
Ngày ban hành: 12/05/2008
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
  • 268.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Trang bị Card Intel Dialogic Telephony (PCI Card) Model D/600-2E1-120 cho hệ thống MUCOS (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Mua 02 card Intel Dialogic Telephony (PCI card) Model D/600-2E1-120 cho hệ thống MUCOS
  • 268.000.000 (VND)
  • Vốn đầu tư xây dựng của Công tyMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2008Trọn gói1 tháng