Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xơ polyester

Thông báo mời sơ tuyển gói thầu: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xơ polyester

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xơ polyester
Tên gói thầu:Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất xơ polyester
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo thời gian
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty cổ phần hoá dầu và xơ sợi tổng hợp PetroVietnam Vinatex Đình Vũ, Địa chỉ: 460 Minh Khai-Hai Bà Trưng-Hà Nội, ĐT: 04 6339420, Fax: 04 6339423
11/06/2008 đến 12/07/2008
0 (VND)
11/06/2008 08:30
12/07/2008 16:00