Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình TBA 110kV Bắc Đồng Hới và nhánh rẽ

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình TBA 110kV Bắc Đồng Hới và nhánh rẽ, Công ty Điện lực 3, Dự án nhóm C, ngành Điện.

Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực 3
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 2637/QĐ-ĐL3-8
Ngày ban hành: 30/05/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực 3
Số hiệu: 2025/QĐ-ĐL3-8
Ngày ban hành: 25/04/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện
Nguồn vốn: KHCB của Công ty , Vốn của Ngân hàng , WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 54393000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu công trình TBA 110kV Bắc Đồng Hới và nhánh rẽ (12 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  PC3-110-G01.2 Cung cấp MBA lực + MBA tự dùng
 • 8198667178 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Tháng 4-9/2008Theo đơn giá 6 tháng
  PC3-110-G02.2 Cung cấp thiết bị đóng cắt, bảo vệ
 • 15212519898 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Tháng 4-9/2008Theo đơn giá 6 tháng
  PC3-110-G03.2 Cung cấp dây dẫn + dây chống sét + cáp ngầm & PK
 • 210611675 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4-9/2008Theo đơn giá 6 tháng
  PC3-110-G04.2 Cung cấp cáp quang, thiết bị thông tin và lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị thông tin
 • 2484483601 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển Tháng 4-9/2008Theo đơn giá 6 tháng
  PC3-110-G05 Cung cấp cáp ngầm
 • 406846600 (VND)
 • KHCB của Công ty Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4-9/2008Theo đơn giá 6 tháng
  PC3-110-ĐH-W01 Thi công xây dựng TBA 110kV và nhánh rẽ
 • 8668057704 (VND)
 • WB Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4-8/2008Theo đơn giá 9 tháng
  CBSX-ĐH Cung cấp trang bị chuẩn bị sản xuất
 • 188557871 (VND)
 • KHCB của Công ty Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 2-3/2009Theo đơn giá 60 ngày
  TNHC-ĐH Thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư thiết bị điện
 • 360510745 (VND)
 • KHCB của Công ty Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 2-3/2009Theo đơn giá Theo tiến độ công trình
  GS-ĐH Giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị
 • 438978509 (VND)
 • Vốn của Ngân hàng Tự thực hiện , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 2-3/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ công trình
  RP-ĐH Rà pha bom mìn, vật liệu nổ
 • 14559601 (VND)
 • KHCB của Công ty Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5-6/2008Theo đơn giá 30 ngày
  KT-ĐH Kiểm toán công trình
 • 84873604 (VND)
 • KHCB của Công ty Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4-5/2009Trọn gói 90 ngày
  BH-ĐH Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 100368633 (VND)
 • KHCB của Công ty Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 7-8/2008Trọn gói Đến khi hoàn thành công trình